APLINKOS
APSAUGOS
POLITIKA

MB “Gamtoje” įmonė teikia aplinkos tvarkymo ir apželdinimo paslaugas visoje Lietuvoje. Pagrindinis tikslas kiekviename objekte – sukurti unikalų natūralios gamtos kampelį. Aplinkos apsaugos politika yra neatskiriama įmonės verslo strategijos dalis, kuria vadovaujamasi tiek objektų veikloje, tiek ir administraciniuose darbuose.
Vadovaudamasi patikimumo, inovatyvumo ir tvarumo vertybėmis bei siekdami strateginio tikslų, įmonės darbuotojai stengiasi mažinti bendrovės veiklos aplinkai daromą neigiamą poveikį.

 

Siekiant užsibrėžtų tikslų bendrovė:
• užtikrina, kad aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems vadybos sistemos tikslams;
• įsipareigoja užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
• siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
• įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;
• siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

 

Direktorius Tautvilas Ligeika
2022 m. Gegužės 6 d.